วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Sekolah untok anakเพื่อลูก


เพื่อลูก


ชีวิตของลูกมีได้มีครอบครัว แต่งงานขึ้นมาแน่นอนจะต้องมีลูก ลูกซอละห์ ก่อนจะมาเป็นลูก พ่อหรือ อาบี แม่หรืออุมมี จะต้องมีแนวคิดที่ซอและห์ด้วย
ผู้ที่จะเป็นแม่ของลูก มิใช่บริบทของความรักทีมีต่อกัน แต่จะต้องมีศาสนาอิสลามอันเป็นที่รักยิ่งของเรา
เรามีแบบฉบับของศาสนามีบรรดา นบี ที่ระบุในอัลกุรอาน เป็นแบบอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ ศึกษา แล้วนำมาปฏิบัติ
การถือกำเนิดลูก ออกมา มิใช่ เป็นภารกิจที่มีเพียงแค่นั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ภารกิจของอัลลอฮ ที่มีต่อสถาบันครอบครัว
ลูกจะต้องเรียน ในอก อกพ่อแม่ให้การเรียนรู้ที่บ้าน จะต้องผ่านก้างไปที่โรงเรียน โรงเรียนไหนเหล่าที่จะอบรมบ่มลูกๆของเรา
เป็นที่เข้าใจในทัศนะอิสลามนั้น ลูกเป็นอมานะห์ของอัลลอฮ พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบดูแลการเลี้ยงดูนอกจากจะให้การเลี้ยงดูด้วยความรัก ยังจะต้องให้การศึกษาโดยการเรียนรู้ด้านฟัรดูอินหรือหลักการในศาสนาเป็นกฎข้อบังคับ และการเรียนวัฒนธรรม ภาษาศาสนาของตนเอง มิใช่รู้ภาษาไทยอย่างเดียว ซึ่งเป็นภาษาของชาติก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้ดีในฐานะเป็นประชากร
ในขณะเดียวกันภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาแม่ของคนในสามจังหวัดก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้ในโลกมลายู นับเป็นคุณค่ามหาศาล ที่เรามีภาษานี้ที่คนใช้จำนวนมากเป็นอันดับสีของโลก
ความใฝ่ฝันที่จะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆตามความฝันของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ลำบาก นับเป็นแรงดลใจที่เราจำเป็นจะต้องมีโรงเรียนของตนเองที่เราเองฝันไว้ สามารถสร้างประชากรในอนาคตอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น