วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การศึกษา ลูก และชีวิต


เพื่อลูกและชีวิตที่ดี

การจัดการศึกษาก็นานทัศนะ แม้คนจัดทำโรงเรียนมองไปคนละมุม โรงเรียนมุสลิม จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาลแก่ก็มีเพื่อรองรับ โลกวิทยาศาสตร์ในอนาคต
การสร้างโรงเรียน บ้างคนคิดว่าง่าย เพราะเน้นๆได้เงินอุดหนุน แต่ถ้าว่า เงินอุดหนุนรัฐบาลแน่นอนโรงเรียนประถมอาลาวียะห์ไปได้ดีกว่านี้
ลูกเติบโตทุกวัน แน่นอนจะต้องมีโรงเรียนสำหรับลูก มีความคิดของคนบางคนจะเปิดโรงเรียนเปิดทำไม่โรงเรียนรัฐมีแล้วโรงเรียนที่สอนแบบอุมมี อาบีมีอยู่รำไป เยอะมาก ทุกหมู่บ้าน แต่เท่านเห็นการศึกษาของไทยล้มเหลว เพราะเน้นการแข่งขันและต้องการป้อนคนเข้าโรงงาน แต่การจัดการศึกษาของเราเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตโลกนี้โลกหน้า โลกนี้ต้องได้สนองของท้องถิ่นความสำเร็จพัฒนาเพื่อความเข็มแข็งของมนุษย์ ซึ่งการจัดการศึกษาของรัฐไม่ได้สนองใดๆต่อมลายูมุสลิม แม้มีการสอนอิสลามศึกษาบ้างเพื่อเอาใจผักชีโรยหน้า และหวังเพื่อไม่ให้เพื่อนมาเผ่าโรงเรียนเท่านั้น แต่เราทำโรงเรียนเพื่อการศึกษาของลูกหลาน มุสลิมเพื่อได้รับความรู้สร้างคนด้วยการศึกษา และศรัทธา
โลกของการศึกษาสำหรับ มิใช่หวังเพื่อให้วิชาภาษาไทยอย่างเดียว ชนมลายูมุสลิมอย่างเรา ลูกของเราจะต้องรู้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษามลายู ภาษาแม่ จะต้องให้ลูกๆได้รับการเรียนรู้อย่าถูกต้อง
เพื่อลูกที่รักของเรานั้น ชีวิตจะต้องวางเป้าว่า อิสลาม พระเจ้า วันสินโลก ลูกๆจะต้องเรียนรู้ ไม่ใช่ไม่รู้แต่ภาษาไทยอย่างเดียว
ทีไหน... โรงเรียนอยู่ที่ไหน ลูกเติบโตขึ้นทุกวัน
ลูกคนแรก ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ใกล้บ้าน เป็น.โรงเรียนอนุบาลแนวทางการอบรม จริยธรรม คุณธรรม ด้านสังคม อิสลาม นับว่าใช่ได้ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
เมื่อเข้าประถมบริบทของโรงเรียนประถมอิสลามเราทุกคนก็ยอมรับ แต่โรงเรียนแบ่งไม่ได้แสวงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น และไม่ได้ให้ความสำคัญต่อหลักสูตรอิสลามศึกษา
ภาษาอาหรับ บริบทมาจากภาษาอาหรับเป็นภาษาของชาวสวรรค์ จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อให้มีพื้นฐานความเข้าใจในความรู้ อัลกุรอาน อย่างเจาะลึก
ภาษาอังกฤษก็จำเป็นเพราะเป็นภาษาที่สามารถพัฒนาและสากล
พื้นฐานของการศึกษา เพื่อให้เป็นลูกที่ซอและห์ ภายใต้บรรยกาศ วัฒนธรรม จริยธรรมอันงดงามของอิสลาม ที่มีครูนิเทศพร้อมด้วยอุดมการณ์อิสลาม โรงเรียนมีอาคาร เพียบพร้อม ด้วยวัสดุอุปกรณ์ เป็นความใฝ่ฝันที่จะให้ลูกๆ นำไปอยู่ในนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น