วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่ายถาคฤดูร้อน"เสริมทักษะภาษา


โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาแผนกประถม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะเด็กนักเรียนระดับประถม และเพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนที่จะมาถึง
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาแผนกประถม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะเด็กนักเรียนระดับประถม และเพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนที่จะมาถึง
นางนูร์ยีล้น บิลหะยีอาบูบากา รองผู้อำนวยการแผนกประถมโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยากล่าวว่า"กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาด้านภาษา จะมีภาษาอังกฤษ อาหรับ มลายู(บาฮาซา)และภาษาไทย โดยได้ร่วมมือกับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จำนวน 20 กว่าคน จัดกิจกรรมเรียนอย่างมีความสุข บนหลักการจริยธรรศาสนาอิสลาม"
"กิจกรรมจะเน้นเล่น และนักเรียนต้องมาพักกินนอนร่วมกัน ที่โรงเรียน จะรับเฉพาะเด็กที่เรียนอยู่ระดับ ป.2-ป.6 อายุ ไม่เกิน 12 ปี การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเป็นชั้นเรียนบมเรียนจะเน้นเนื่อหาวิชาแต่ละชั้นเป็นการเรียนล่วงหน้าหรือทบท่วนบทเรียนที่ผ่านมา จะรับเด็กจะโรงเรียนอื่นก็สามารถเข้าร่วมได้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-25 เมายน 2554 ณ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาแผนกประถม"
การจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนนี้ นับเป็นโอกาสดีสำหรับพ่อแม่ที่มีบุตรหลานสนใจที่ส่งลูกเข้าร่วมกิจกรรม หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร 087-2968372 / 0864803614 / 0862874112

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น