วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

รางวัลเล็กๆก็ยังดี กำลังใจสำหรับความพยายามและความตั้งใจรางวัลดเล็ก ๆ ก็ยังดี สำหรับคนที่พยายาม

แม้นไม่ใช่ดวงดาว แต่ส่อถึงความตั้งใจของเราผู้บริหารและครู สร้างคนด้วยการศึกษา พัฒนาคนด้วนการศรัทธา

“เราได้ทำการศึกษาเพื่อเด็ก ผลก็ทำให้เด็กได้รับการศึกษาคุณภาพของการเรียนการสอนต้องพัฒนาดีขึ้น”นายมูฮำมีด
เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายนแ 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
พณ ชินวรณ์ บุญยเกียรติ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในโอกาสมอบ ให้กับโรงเรียนที่มึผลสัมฤทธ์ทุกสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และท่านได้กล่าวว่า”โรงเรียนเอกชนได้เกิดมานานและได้จัดการศึกษาแบ่งเบาภาระของรัฐบาล”
“ถือว่าเป็นความพยายามของผม ให้สู่ความเป็นจริง การที่จะให้เยาวชนบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์จะถึงเกณฑ์แล้ว เด็กต้องมีใฝ่ดี ใฝ่รู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ....... ปัจจุบันการศึกษา การมีความรู้ต้องคู่ความดี เด็กมีผลสัมฤทธิ์ดีด้านการเรียน และต้องมีผลสัมฤทธิ์ด้านอื่นด้วย”
จากนั้นทางโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา แผนกประถม เป็นโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดยะลาที่ได้รับรางวัลด้านความก้าวหน้า และมีการพัฒนา ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าผลของเด็กนั้น ขึ้นกับผลการสอนของครู และมาจากผลการจัดการบริหารของฝ่ายบริหาร
นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากาประธานมูลนิธิอาบูบักร์ ผู้รับใบอนุญาตกล่าวว่า “การได้รับรางวัล .เป็นตัวชี้วัดว่า โรงเรียนได้สร้างความพยายามให้การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากหลายเท่าสำหรับเด็กในชนบทในพื้นที่สามจังหวัดที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันกับเด็กส่วนใหญ่ของประเทศ .”
ในการรับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับสำหรับคะแนนที่มีการพัฒนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการวัดผลที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนอาลาวียะห์ได้จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยมตัน มัธยมปลาย เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงของสถานการณ์ปัญหาสามจังหวัด ตั้งอยู่หมู่บ้านกาสัง ตำบลตาเนาะปูตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา การมารับรางวัลในครั้งนี่มีโรงเรียนเอกชนจากจัวหวัดยะลา จำนวน 8-9 โรงเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นรางวัลระดับ ประถม และมัธยมต้น ส่วนมัธยมปลายนั้นสำหรับปีนี้ยังไม่มี
“ การใช้คะแนนโอเนทมาเป็นเกณฑ์ก็ดี สำหรับเราได้รู้และมีการพัฒนาเพียงใด สามารถเทียบเท่ากับการจัดการศึกษาทั้งประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนสำหรับมลายูมุสลิมเหล่านี้ จะพัฒนาอย่างไร”
“ทางโรงเรียนคณะครูต้องทำงานหนัก เพราะโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาไม่เพี่ยงจัดการศึกษาเพื่อผ่านเกณพ์วัดผลของชาติเท่านั้น แต่จะต้องคำนึ่งต้องการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นนานาชาติ ความเป็นพลโลกที่ดี และจะต้องผ่านเกณฑ์การรับรองการจัดคุณภาพการศึกษาอิสลมที่อัลลอฮ มีบันทึกว่าผ่านหรือไม่ผ่าน อันนี้สำคัญ “นามมูฮำมัดกล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น